blijve.:
Dat is, volharde, gelijk gij daarin wel begonnen hebt. Zie Hebr. 6:10.