het volk zou heiligen,:
Dat is, het geestelijke Israël, de kinderen der belofte, die de engel het volk van Christus noemt, Matth. 1:21, en Christus Zijne schapen, Joh. 10:15,16, en die, die de Vader Hem gegeven heeft; Joh. 17:9, enz.