belijden.:
Dat is, loven en danken, gelijk Matth. 11:25; Rom. 14:11.