al zuchtende;:
Namelijk over de ondankbaarheid of halsstarrigheid des volks.