in alles willen:
Of onder allen; gelijk Hebr. 13:4.