werkende in u,:
Grieks makende in u; namelijk door Zijnen Heiligen Geest. Zie Filipp. 2:13.