verdraagt het woord dezer vermaning;:
De apostel spreekt hier zo, om te verzachten de scherpheid van sommige vermaningen, die in dezen brief voorkomen, voornamelijk Hebr. 6 en Hebr. 10.