voorgangeren,:
Dat is, herders en leraars, gelijk hiervoor Hebr. 13:7,17.