de heiligen.:
Dat is, gelovige christenen, gelijk alom in de titels van de brieven van Paulus te zien is.