De genade zij met u allen.:
Namelijk Jezus Christus; gelijk de apostel in andere brieven daarbij doet.