durven zeggen::
Namelijk met David door het geloof; Ps. 118:6.