den berg afgeklommen was,:
Namelijk op welken Hij geklommen was om te prediken; Zie Matth. 5:1.