aan de andere zijde over te varen.:
Namelijk van het Galilese meer, naar het land der Gergesenen, tegenover Kapernaüm. Zie Matth. 8:5,28.