bestrafte de winden en de zee;:
Hun bevelende stil te zijn. Zie Mark. 4:39.