der Gergesenen,:
Mark. 5:1 en Luk. 8:26, zeggen: der Gadarenen. Want die steden Gadara en Gergessa lagen bij elkander aan de Galilese zee tegenover Kapernaüm,