vóór den tijd?:
Namelijk van God bestemd tot hun pijniging, hetwelk wezen zal in het uiterste oordeel. Zie 2 Petr. 2:4 en Jud. 1:6.