zal wel eerst komen,:
Dat is, moest wel eersat komen naar de voorzegging van den profeet Mal. 4:5.