weder oprichten.:
Dat is, de rechte leer van den Messias verklaren, die door de Farizeën was vervalst en verduisterd, en Christus de weg bereiden.