Petrus,:
Omdat hij aldaar zijne woning had, gelijk ook Christus; zie Matth. 4:13, en Matth. 8:14. Want deze schatting moest ieder betalen waar hij woonde.