hen overschaduwd;:
Namelijk Mozes, en Elia, gelijk blijkt Luk. 9:34.