gezicht,:
Dat is, hetgeen zij gezien hadden; Mark. 9:9, en 2 Petr. 1:16.