verachte hem niet,:
Grieks, houde hem niet als niets. Zie van dit woord Mark. 9:12; Luk. 23:11.