die niet eet; en:
Namelijk allerlei spijs, omdat hij meent dat zulks niet geoorloofd is.