De een:
Namelijk de gelovige Jood, die de Christelijke vrijheid nog niet recht verstaat.