hij dankt God; en die niet eet,:
Namelijk de sterke voor deze vrijheid en voor de spijs, die hij met goede conscientie nuttigt.