Want daartoe is Christus ook gestorven,:
Hier bewijst hij dat Christus onze Heere is, en dat hij dit recht van heerschappij door Zijn dood en opstanding over ons verkregen heeft; 1 Cor. 6:20;; 1 Petr. 1:18.