uw broeder?:
Dat is, de gelovige Christenen, die de Christelijke vrijheid verstaan en gebruiken.