een iegelijk:
Wie hij ook zij, groot of klein; zwak of sterk.