voor zichzelven:
Dat is, van zijn eigen doen en laten, en niet van eens anders doen.