in den Heere Jezus,:
Dat is, voor den Heere Christus. Zie Hand. 10:15.