met uw spijze,:
Dat is, etende voor hem spijs, die hij meent nog verboden te zijn.