dient,:
Bewijst Christus de gehoorzaamheid en den godsdienst, die Hij van u eist.