om der spijze wil.:
Dat is, om zulk ene geringe zaak, als daar is deze of die spijs te eten.