Het is goed geen vlees te eten,:
Dat is, dienstig tot stichting der zwakken in de gemeente.