uw broeder zich:
Namelijk die nog zwak is in het geloof.