hebt dat bij uzelven:
Namelijk in uw eigen conscientie zonder het te tonen met ergernis voor de zwakke broeders.