Home Introduction Persons Geogr. Sources Events Mijn blog(Nederlands)
Religion Subjects Images Queries Links Contact Do not fly Iberia
This is a non-commercial site. Any revenues from Google ads are used to improve the site.

Custom Search
Quote of the day: Augustus had an easy and fluent way of s
Notes
Display Latin text
Display Dutch text
The Gallic War (De Bello Gallico) by Julius Caesar
Translated by Alfred John Church and William Jackson Brodribb
Book III Chapter 9: War with the Veneti. Preparations for war.[56 BC]
Next chapter
Return to index
Previous chapter
Caesar, being informed of these things by Crassus, since he was so far distant himself, orders ships of war to be built in the mean time on the river Loire, which flows into the ocean; rowers to be raised from the province; sailors and pilots to be provided. These matters being quickly executed, he himself, as soon as the season of the year permits, hastens to the army. The Veneti, and the other states also, being informed of Caesar's arrival, when they reflected how great a crime they had committed, in that, the embassadors (a character which had among all nations ever been sacred and inviolable) had by them been detained and thrown into prison, resolve to prepare for a war in proportion to the greatness of their danger, and especially to provide those things which appertain to the service of a navy, with the greater confidence, inasmuch as they greatly relied on the nature of their situation. They knew that the passes by land were cut off by estuaries, that the approach by sea was most difficult, by reason of our ignorance of the localities, [and] the small number of the harbors, and they trusted that our army would not be able to stay very long among them, on account of the insufficiency of corn; and again, even if all these things should turn out contrary to their expectation, yet they were very powerful in their navy. They well understood that the Romans neither had any number of ships, nor were acquainted with the shallows, the harbors, or the islands of those parts where they would have to carry on the war; and the navigation was very different in a narrow sea from what it was in the vast and open ocean. Having come to this resolution, they fortify their towns, convey corn into them from the country parts, bring together as many ships as possible to Venetia, where it appeared Caesar would at first carry on the war. They unite to themselves as allies for that war, the Osismii, the Lexovii, the Namnetes, the Ambiliati, the Morini, the Diablintes, and the Menapii; and send for auxiliaries from Britain, which is situated over against those regions.

Event: War with the Veneti

Oorlog met de Veneti. Voorbereidingen.

Caesar werd hierover door Crassus op de hoogte gebracht. Omdat hij zelf zich op tamelijk grote afstand bevond, liet hij ondertussen vrachtschepen bouwen in de Loire, die in de Atlantische Oceaan uitmondt, roeiers uit Zuid-Frankrijk aanstellen, mariniers en stuurlui werven. Zodra het jaargetijde dit hem toestond, voegde hij zich, na de organisatie hiervan, snel bij zijn leger. Omdat de Veneten en ook de andere stammen van Caesars komst hadden gehoord en zij ook inzagen welk een grote fout zij tegen hem hadden begaan - zij hadden gezanten, wier functie altijd bij alle stammen respect en onschendbaarheid had betekend, aangehouden en in de boeien geslagen! - , begonnen zij met het oog op de grote dreiging zich op oorlog voor te bereiden en juist op die zaken zich toe te leggen die te maken hebben met het gebruik van schepen. (Hun hoop was vooral gevestigd op de geografische eigenschappen van hun gebied.) Zij wisten dat de wegen over land door lagunes waren afgesneden en dat de scheepvaart gehinderd werd door hun gebrek aan kennis van het gebied en door het geringe aantal havens. Zij vertrouwden er verder op dat onze legers wegens het tekort aan graan zich niet te lang bij hen kon ophouden. En ook al zou alles tegen hun verwachting in plaatsvinden, zij waren met hun schepen toch tot meer in staat: de Romeinen hadden in het geheel niet de beschikking over schepen en kenden niet de ondiepten, havens en eilanden van dat gebied waar zij de oorlog zouden voeren. Zij zagen goed in dat de scheepvaart op een binnenzee heel anders is dan op de oneindige Atlantische Oceaan. Na het nemen van deze besluiten versterkten zij hun nederzettingen door muren, brachten het graan van de akkers naar de nederzettingen, brachten zo veel mogelijk schepen bijeen naar het land van de Veneten, waar ongetwijfeld Caesar het eerst de oorlog zou voeren. Als hun bondgenoten namen zij op de Osismen, LexoviŽrs, Namneten, Ambiliaten, Morinen, Diablinten en MenapiŽrs. Uit Britannia, dat tegenover die gebieden is gelegen, lieten zij hulptroepen komen.