Home Achternamen
Familie relaties
Lijsten
Personen met foto
Links
Romeinen/Romans Judea Te huur: onze vakantie
bungalow in Drenthe
Mijn blog
Stamboom van Douwe Michiel Osinga English

Stamboom van Douwe Michiel Osinga

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem
Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.
Het nummer wordt gevolgd door de geboorte-datum en de eventuele datum van overlijden.
Als u klikt op een naam wordt de familie van die persoon getoond.


|=> Douwe Annes(1646)[15-04-1729 - 00-00-1810]
|=> Anne Douwes Osinga(52)[29-06-1766 - 08-10-1846] |
|
|=>
Annigje Sytzes Osinga(1647)[00-00-1730 - 25-03-1811]|
|=> Douwe Annes Osinga(80)[09-05-1803 - 21-04-1880] |
|=> Johannes Douwes(20)[22-07-1753 - 29-08-1808]


| |=> Antje Johannes Douma(51)[13-12-1775 - 03-12-1851] ||

|=>
Tryntje Ates de Boer(21)[16-05-1745 - 22-06-1821]

|=> Michiel Douwes Osinga(92)[28-06-1833 - 01-01-1904] ||
|

|=>
Haye Reinders Zoethout(1656)[22-01-1743 - 00-00-1796]
|
| |=> Migchiel Hajes Zoethout(1654)[00-00-1767 - 24-02-1850] |

|
|=> Sipkje Michiels Zoethout(88)[14-11-1809 - 10-05-1846] |
|=>
Hantzen Migchiels Tromp(1657)[18-02-1742 - 00-00-1781]
|


|


|


|
|=> Sipke Jans de Boer(1658)[00-00-1750 - 00-00-1812]
Douwe Michiel Osinga(100)[19-07-1854 - 24-03-1916]
[Douwe]
Geboren te Wymbritseradeel
|


| Korneliske Sipkes de Boer(1655)[18-08-1773 - 17-07-1862] |
||=>
Akke Ruurds(1659)[00-00-1752 - 00-00-1812]
|

boer te Heeg ||=>
Rimmer Sybrens(12459)[20-10-1743 - ]
Langste rij voorouders: |

|=> Sible Rimmers de Vries(1701)[00-00-1776 - 14-02-1860] |

Link(echtpaar) |
|
|=>
Ittje Sibbeles(12460)[00-00-1750 - 17-04-1810]

| |=> Rimmer de Vries(1563)[11-07-1810 - 00-00-1862] || |
|
|=>
Watte Annes Zijlstra(1703)[08-09-1749 - 07-03-1827]

| |
|=> Lolkje Wattes Zijlstra(1702)[29-02-1780 - 12-02-1866] |


| |

|=>
Ybel Piers Tjerda(1704)[11-02-1753 - 17-01-1831]

|=> Lolkje Rimmers de Vries(96)[11-12-1832 - 24-08-1883] |


|

|=>
Haye Reinders Zoethout(1656)[22-01-1743 - 00-00-1796]| |=> Jelle Haijes Zoethout(1697)[00-00-1779 - 30-03-1814] |
| |
|=> Hantzen Migchiels Tromp(1657)[18-02-1742 - 00-00-1781]|=> Sipkjen Jelles Zoethout(1564)[13-08-1812 - 30-12-1860] ||
|=>
Sipke Jans de Boer(1658)[00-00-1750 - 00-00-1812]

|=> Pietertje Sipkes(1698)[00-00-1774 - 26-07-1848] |
|=>
Akke Ruurds(1659)[00-00-1752 - 00-00-1812]


Partner(s):
Pietertje Idzes Attema
(101)[14-09-1855 - 19-07-1888]

Kind(eren):
- Tjitske Osinga
(105)[03-03-1878 - ]
- Ids Osinga
(107)[03-04-1881 - 20-02-1965]
- Michiel Osinga
(108)[08-07-1888 - 06-06-1971]
- Lolkje Osinga
(109)[03-01-1886 - ]
- Pietertje Osinga
(110)[08-07-1888 - ]
- Rimmer Osinga
(111)[16-09-1883 - ]
- Michiel Osinga
(2413)[29-07-1879 - 26-04-1887]
Dirkje Taconis
(102)[21-03-1851 - 09-12-1911]
Geen kinderen gevonden