Home Achternamen
Familie relaties
Lijsten
Personen met foto
Links
Romeinen/Romans Judea Te huur: onze vakantie
bungalow in Drenthe
Mijn blog
Stamboom van Pietertje Idzes Attema English

Stamboom van Pietertje Idzes Attema

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem
Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.
Het nummer wordt gevolgd door de geboorte-datum en de eventuele datum van overlijden.
Als u klikt op een naam wordt de familie van die persoon getoond.


|=> Niet gevonden
|=> Sieks Sijmens Attema(12469)[03-03-1756 - 19-05-1822] |
|
|=>
Niet gevonden|
|=> Jan Sierks Attema(1567)[28-04-1786 - 24-12-1859] |
|=> Niet gevonden


| |=> Wijpkjen Jans(12470)[12-08-1758 - 08-08-1818] ||

|=>
Niet gevonden

|=> Ids Jans Attema(1565)[30-09-1827 - 26-06-1888] ||
|

|=>
Jisk Yske Jans Roorda(10132)[00-00-1725 - 19-12-1810]
|
| |=> Cornelis Yskes Roorda(10130)[00-00-1760 - 01-10-1828] |

|
|=> Wytske Kornelis Roorda(1568)[11-07-1791 - 18-03-1862] |
|=>
Froukjen Cornelis(10133)[00-00-1730 - ]
|


|


|


|
|=> Ids Jelles Idzerda(10134)[00-00-1730 - ]
Pietertje Idzes Attema(101)[14-09-1855 - 19-07-1888]
|


| Akke Idzes Idzerda(10131)[00-00-1761 - 19-03-1801] |
||=>
Aaltje Sijtzes(10732)[00-00-1730 - ]
|

te ||=>
Feike Durks Buma(12465)[00-00-1720 - 10-03-1818]
Langste rij voorouders: |

|=> Pieter Feikes Buma(12461)[15-07-1759 - 24-10-1838] |

Link(echtpaar) |
|
|=>
Ytje Pieters(12466)[01-01-1735 - ]

| |=> Feike Pieters Buma(12424)[05-08-1787 - 24-07-1859] || |
|
|=>
Sijtze Tjepkes(12467)[ - ]

| |
|=> Trijntje Sietzes(12462)[00-00-1755 - 13-09-1833] |


| |

|=>
Riemkje Arjens(12468)[ - ]

|=> Pietertje Feikes Buma(1566)[15-09-1833 - 21-09-1855] |


|

|=>
Niet gevonden| |=> Anske Alles Fortuin(12463)[26-08-1770 - 30-01-1842] |
| |
|=> Niet gevonden|=> Tjitske Anskes Fortuin(12425)[25-09-1798 - 05-06-1890] ||
|=>
Niet gevonden

|=> Feikje Ruurds(12464)[00-00-1770 - 03-09-1808] |
|=>
Niet gevonden


Partner(s):
Douwe Michiel Osinga
(100)[19-07-1854 - 24-03-1916]
Kind(eren):
- Tjitske Osinga
(105)[03-03-1878 - ]
- Ids Osinga
(107)[03-04-1881 - 20-02-1965]
- Michiel Osinga
(108)[08-07-1888 - 06-06-1971]
- Lolkje Osinga
(109)[03-01-1886 - ]
- Pietertje Osinga
(110)[08-07-1888 - ]
- Rimmer Osinga
(111)[16-09-1883 - ]
- Michiel Osinga
(2413)[29-07-1879 - 26-04-1887]