Home Achternamen
Familie relaties
Lijsten
Personen met foto
Links
Romeinen/Romans Judea Te huur: onze vakantie
bungalow in Drenthe
Mijn blog
Stamboom van Michiel Osinga English

Stamboom van Michiel Osinga

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem
Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.
Het nummer wordt gevolgd door de geboorte-datum en de eventuele datum van overlijden.
Als u klikt op een naam wordt de familie van die persoon getoond.


|=> Anne Douwes Osinga(52)[29-06-1766 - 08-10-1846]
|=> Douwe Annes Osinga(80)[09-05-1803 - 21-04-1880] |
|
|=>
Antje Johannes Douma(51)[13-12-1775 - 03-12-1851]|
|=> Michiel Douwes Osinga(92)[28-06-1833 - 01-01-1904] |
|=> Migchiel Hajes Zoethout(1654)[00-00-1767 - 24-02-1850]


| |=> Sipkje Michiels Zoethout(88)[14-11-1809 - 10-05-1846] ||

|=>
Korneliske Sipkes de Boer(1655)[18-08-1773 - 17-07-1862]

|=> Douwe Michiel Osinga(100)[19-07-1854 - 24-03-1916] ||
|

|=>
Sible Rimmers de Vries(1701)[00-00-1776 - 14-02-1860]
|
| |=> Rimmer de Vries(1563)[11-07-1810 - 00-00-1862] |

|
|=> Lolkje Rimmers de Vries(96)[11-12-1832 - 24-08-1883] |
|=>
Lolkje Wattes Zijlstra(1702)[29-02-1780 - 12-02-1866]
|


|


Michiel Osinga [In 1967] |


|
|=> Jelle Haijes Zoethout(1697)[00-00-1779 - 30-03-1814]
Michiel Osinga(108)[08-07-1888 - 06-06-1971]
Geboren te Idzega
|


| Sipkjen Jelles Zoethout(1564)[13-08-1812 - 30-12-1860] |
||=>
Pietertje Sipkes(1698)[00-00-1774 - 26-07-1848]
|

veehouder te ||=>
Sieks Sijmens Attema(12469)[03-03-1756 - 19-05-1822]
Langste rij voorouders: |

|=> Jan Sierks Attema(1567)[28-04-1786 - 24-12-1859] |

Link |
|
|=>
Wijpkjen Jans(12470)[12-08-1758 - 08-08-1818]

| |=> Ids Jans Attema(1565)[30-09-1827 - 26-06-1888] || |
|
|=>
Cornelis Yskes Roorda(10130)[00-00-1760 - 01-10-1828]

| |
|=> Wytske Kornelis Roorda(1568)[11-07-1791 - 18-03-1862] |


| |

|=>
Akke Idzes Idzerda(10131)[00-00-1761 - 19-03-1801]

|=> Pietertje Idzes Attema(101)[14-09-1855 - 19-07-1888] |


|

|=>
Pieter Feikes Buma(12461)[15-07-1759 - 24-10-1838]| |=> Feike Pieters Buma(12424)[05-08-1787 - 24-07-1859] |
| |
|=> Trijntje Sietzes(12462)[00-00-1755 - 13-09-1833]|=> Pietertje Feikes Buma(1566)[15-09-1833 - 21-09-1855] ||
|=>
Anske Alles Fortuin(12463)[26-08-1770 - 30-01-1842]

|=> Tjitske Anskes Fortuin(12425)[25-09-1798 - 05-06-1890] |
|=>
Feikje Ruurds(12464)[00-00-1770 - 03-09-1808]


Partner(s):
Margje Woudstra
(114)[06-03-1894 - 31-10-1959]
Getrouwd op: 12-12-1913 te/at Doniawerstal
Kind(eren):
- Douwe Osinga
(116)[08-01-1915 - 30-05-1965]
- Siebren Osinga
(117)[19-10-1917 - 09-12-2007]
- Sietske Osinga
(118)[-privé- - ]
- Piet Osinga
(119)[24-01-1929 - 30-11-2014]
- Aukje Osinga
(120)[12-01-1931 - 15-08-1983]
- Dirkje Osinga
(121)[27-10-1932 - 14-03-1932]
- Siebren Osinga
(3618)[04-04-1916 - 18-10-1916]
- Ids Osinga
(3619)[27-12-1922 - 05-11-1929]