Home Achternamen
Familie relaties
Lijsten
Personen met foto
Links
Romeinen/Romans Judea Te huur: onze vakantie
bungalow in Drenthe
Mijn blog
Stamboom van Siebren Osinga English

Stamboom van Siebren Osinga

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem
Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.
Het nummer wordt gevolgd door de geboorte-datum en de eventuele datum van overlijden.
Als u klikt op een naam wordt de familie van die persoon getoond.


|=> Douwe Annes Osinga(80)[09-05-1803 - 21-04-1880]
|=> Michiel Douwes Osinga(92)[28-06-1833 - 01-01-1904] |
|
|=>
Sipkje Michiels Zoethout(88)[14-11-1809 - 10-05-1846]|
|=> Douwe Michiel Osinga(100)[19-07-1854 - 24-03-1916] |
|=> Rimmer de Vries(1563)[11-07-1810 - 00-00-1862]


| |=> Lolkje Rimmers de Vries(96)[11-12-1832 - 24-08-1883] |In 1967 |

|=>
Sipkjen Jelles Zoethout(1564)[13-08-1812 - 30-12-1860]

|=> Michiel Osinga(108)[08-07-1888 - 06-06-1971] ||
|

|=>
Jan Sierks Attema(1567)[28-04-1786 - 24-12-1859]
|
| |=> Ids Jans Attema(1565)[30-09-1827 - 26-06-1888] |

|
|=> Pietertje Idzes Attema(101)[14-09-1855 - 19-07-1888] |
|=>
Wytske Kornelis Roorda(1568)[11-07-1791 - 18-03-1862]
|


|


|


|
|=> Feike Pieters Buma(12424)[05-08-1787 - 24-07-1859]
Siebren Osinga(117)[19-10-1917 - 09-12-2007]
Overleden te Sioux Center USA
|


| Pietertje Feikes Buma(1566)[15-09-1833 - 21-09-1855] |
||=>
Tjitske Anskes Fortuin(12425)[00-00-1799 - 05-06-1890]
|

boer te Sioux center, USA. ||=>
Siebren Sipkes Woudstra(4185)[29-03-1817 - 00-00-1890]
Langste rij voorouders: |

|=> Sipke Siebrens Woudstra(4183)[18-03-1839 - 28-02-1890] |

|
|
|=>
Aaltje Douwes van Dijk(4186)[29-04-1818 - 08-04-1889]

| |=> Siebren Sipkes Woudstra(3557)[06-03-1863 - 01-02-1919] || |
|
|=>
Pieter Eizes Postma(12441)[00-00-1795 - 18-06-1869]

| |
|=> Eisjen Pieters Postma(4184)[09-12-1836 - 20-06-1865] |


| |

|=>
Akke Egberts Hoekstra(12442)[00-00-1799 - 26-05-1864]

|=> Margje Woudstra(114)[06-03-1894 - 31-10-1959] |


|

|=>
Jan Ypes Holtrop(12389)[31-03-1811 - 13-04-1902]| |=> Roelof Jans Holtrop(11681)[09-09-1836 - 31-07-1905] |
| |
|=> Sytske Foekes Dijkstra(12390)[00-00-1814 - 19-10-1881]|=> Sytske Holtrop(3558)[27-02-1863 - 25-04-1952] ||
|=>
Fokke Feddes Veldstra(12391)[00-00-1791 - 12-05-1861]

|=> Margje Fokkes Veldstra(11619)[02-05-1836 - 26-9-1908] |
|=>
Lijsbeth Hanzes Frankena(12392)[03-07-1800 - 12-12-1871]


Partner(s):
Johanna Maria van Gameren
(123)[-privé- - ]
Kind(eren):
- Maria Osinga
(934)[-privé- - ]
- Margy Osinga
(12369)[ - ]
Norma Rieffer
(12370)[ - 04-01-1993]
Getrouwd op: 20-06-1981 te/at USA
Geen kinderen gevonden
Lutske Zijlstra
(12375)[ - ]
Getrouwd op: 21-05-1946 te/at Idskenhuizen
Gescheiden
Geen kinderen gevonden