Home Achternamen
Familie relaties
Lijsten
Personen met foto
Links
Romeinen/Romans Judea Te huur: onze vakantie
bungalow in Drenthe
Mijn blog
Stamboom van Douwe Freerks Bokma English

Stamboom van Douwe Freerks Bokma

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem
Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.
Het nummer wordt gevolgd door de geboorte-datum en de eventuele datum van overlijden.
Als u klikt op een naam wordt de familie van die persoon getoond.


|=> Douwe Aelses(2223)[00-00-1580 - 00-00-1631]
|=> Aelse Douwes(1686)[00-00-1621 - 00-00-1698] |
|
|=>
Fokel Siercks(2224)[00-00-1595 - ]|
|=> Bocke Aelses(1)[00-00-1650 - 00-00-1715] |
|=> Niet gevonden


| |=> Pleuny Meints(1687)[00-00-1625 - 00-00-1665] ||

|=>
Niet gevonden

|=> Freerck Bockes(8)[25-03-1688 - 26-05-1731] ||
|

|=>
Jacob Sickes(11771)[00-00-1598 - ]
|
| |=> Douwe Jacobs Tierckma(1694)[00-00-1615 - 16-04-1674] |

|
|=> Impk Douwes(2)[07-04-1661 - 24-12-1727] |
|=>
Doutien Siercks(11772)[00-00-1600 - ]
|


|


|


|
|=> Lammert Hessels Beintema(11769)[00-00-1583 - 00-00-1662]
Douwe Freerks Bokma(15)[25-07-1724 - 00-00-1764]
Geboren te Smallebrugge
Overleden te Zandgaast
|


| Tiettie Lammerts Beintema(1689)[00-00-1618 - 26-01-1686] |
||=>
Impck Jelles Alma(11770)[00-00-1589 - 00-00-1668]
|

veehouder te Zandgaast ||=>
Niet gevonden
Langste rij voorouders: |

|=> Sytse Feikes(1690)[00-00-1650 - 00-00-1719] |

Link(echtpaar) |
|
|=>
Niet gevonden

| |=> Wytse Sytses(1684)[00-00-1670 - ] || |
|
|=>
Niet gevonden

| |
|=> NN (1691)[ - ] |


| |

|=>
Niet gevonden

|=> Riemke Wytzes(9)[00-00-1710 - 00-00-1746] |


|

|=>
Niet gevonden| |=> Pyter (1692)[ - ] |
| |
|=> Niet gevonden|=> Lieuwk Pyters(1685)[00-00-1650 - ] ||
|=>
Niet gevonden

|=> NN (1693)[ - ] |
|=>
Niet gevonden


Partner(s):
Antje Johannes
(16)[00-00-1725 - 00-00-1760]
Getrouwd op: 19-09-1751
Kind(eren):
- Freerk Douwes Bokma
(18)[00-00-1752 - 22-04-1822]
- Johannes Douwes
(20)[22-07-1753 - 29-08-1808]
Geeske Pyters
(17)[ - ]
Kind(eren):
- Riemke Douwes
(22)[16-05-1762 - 06-09-1826]
- Uilkje Douwes
(23)[21-08-1763 - 07-10-1826]
- Luytske Douwes
(25)[25-08-1765 - 03-11-1849]