Home Achternamen
Familie relaties
Lijsten
Personen met foto
Links
Romeinen/Romans Judea Te huur: onze vakantie
bungalow in Drenthe
Mijn blog
Stamboom van Ids Jans Attema English

Stamboom van Ids Jans Attema

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem
Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.
Het nummer wordt gevolgd door de geboorte-datum en de eventuele datum van overlijden.
Als u klikt op een naam wordt de familie van die persoon getoond.


|=> Niet gevonden
|=> Niet gevonden |
|
|=>
Niet gevonden|
|=> Sieks Sijmens Attema(12469)[03-03-1756 - 19-05-1822] |
|=> Niet gevonden


| |=> Niet gevonden ||

|=>
Niet gevonden

|=> Jan Sierks Attema(1567)[28-04-1786 - 24-12-1859] ||
|

|=>
Niet gevonden
|
| |=> Niet gevonden |

|
|=> Wijpkjen Jans(12470)[12-08-1758 - 08-08-1818] |
|=>
Niet gevonden
|


|


|


|
|=> Niet gevonden
Ids Jans Attema(1565)[30-09-1827 - 26-06-1888]
[Ids]
Geboren te Heeg
Overleden te Wymbritseradeel
|


| Niet gevonden |
||=>
Niet gevonden
|

te ||=>
Jan Taeckes(10733)[00-00-1690 - ]
Langste rij voorouders: |

|=> Jisk Yske Jans Roorda(10132)[00-00-1725 - 19-12-1810] |

Link(echtpaar) |
|
|=>
Gertie Yesches(10734)[00-00-1689 - ]

| |=> Cornelis Yskes Roorda(10130)[00-00-1760 - 01-10-1828] || |
|
|=>
Niet gevonden

| |
|=> Froukjen Cornelis(10133)[00-00-1730 - ] |


| |

|=>
Niet gevonden

|=> Wytske Kornelis Roorda(1568)[11-07-1791 - 18-03-1862] |


|

|=>
Jelle Idzerda(10735)[00-00-1700 - ]| |=> Ids Jelles Idzerda(10134)[00-00-1730 - ] |
| |
|=> NN (10736)[ - ]|=> Akke Idzes Idzerda(10131)[00-00-1761 - 19-03-1801] ||
|=>
Niet gevonden

|=> Aaltje Sijtzes(10732)[00-00-1730 - ] |
|=>
Niet gevonden


Partner(s):
Pietertje Feikes Buma
(1566)[15-09-1833 - 21-09-1855]
Getrouwd op: 20-05-1854 te/at Wymbritseradeel
Kind(eren):
- Pietertje Idzes Attema
(101)[14-09-1855 - 19-07-1888]
Geeske de Boer
(12440)[08-12-1833 - 08-041914]
Getrouwd op: 09-05-1857
Kind(eren):
- Wytske Attema
(1643)[ - ]
- Atte Attema
(1644)[ - ]
- Jan Attema
(1645)[ - ]