Home Achternamen
Familie relaties
Lijsten
Personen met foto
Links
Romeinen/Romans Judea Te huur: onze vakantie
bungalow in Drenthe
Mijn blog
Stamboom van Freerk Douwes Bokma English

Stamboom van Freerk Douwes Bokma

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem
Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.
Het nummer wordt gevolgd door de geboorte-datum en de eventuele datum van overlijden.
Als u klikt op een naam wordt de familie van die persoon getoond.


|=> Aelse Douwes(1686)[00-00-1621 - 00-00-1698]
|=> Bocke Aelses(1)[00-00-1650 - 00-00-1715] |
|
|=>
Pleuny Meints(1687)[00-00-1625 - 00-00-1665]|
|=> Freerck Bockes(8)[25-03-1688 - 26-05-1731] |
|=> Douwe Jacobs Tierckma(1694)[00-00-1615 - 16-04-1674]


| |=> Impk Douwes(2)[07-04-1661 - 24-12-1727] ||

|=>
Tiettie Lammerts Beintema(1689)[00-00-1618 - 26-01-1686]

|=> Douwe Freerks Bokma(15)[25-07-1724 - 00-00-1764] ||
|

|=>
Sytse Feikes(1690)[ - 00-00-1719]
|
| |=> Wytse Sytses(1684)[00-00-1670 - ] |

|
|=> Riemke Wytzes(9)[00-00-1710 - 00-00-1746] |
|=>
NN (1691)[ - ]
|


|


|


|
|=> Pyter (1692)[ - ]
Freerk Douwes Bokma(18)[00-00-1752 - 22-04-1822]
Geboren te Langweer
Overleden te Boornzwaag
|


| Lieuwk Pyters(1685)[00-00-1650 - ] |
||=>
NN (1693)[ - ]
|

boer te ||=>
Niet gevonden
Langste rij voorouders: |

|=> Niet gevonden |

|
|
|=>
Niet gevonden

| |=> Johannes Klazes(1756)[00-00-1700 - 00-00-1765] || |
|
|=>
Niet gevonden

| |
|=> Niet gevonden |


| |

|=>
Niet gevonden

|=> Antje Johannes(16)[00-00-1725 - 00-00-1760] |


|

|=>
Jan Douwes Sjaarda(12527)[00-00-1636 - 27-09-1705]| |=> Douwe Jans Sjaerda(12477)[02-08-1684 - 12-09-1753] |
| |
|=> Jeltje Tjitzes(12528)[00-00-1645 - ]|=> Uilkje Douwes Sjaerda(1757)[00-00-1705 - ] ||
|=>
Durk Ates(12529)[00-00-1655 - 00-00-1697]

|=> Reinou Dirks Palsma(12478)[00-00-1682 - 15-09-1750] |
|=>
Jetske Tjallings(12530)[00-00-1655 - ]


Partner(s):
Rixtje Annes
(19)[00-00-1748 - 26-09-1826]
Getrouwd op: 22-04-1822
Kind(eren):
- Douwe Freerks Bokma
(27)[09-07-1775 - 10-12-1833]
- Tryntje Freerks Bokma
(29)[01-01-1778 - 01-05-1816]
- Antje Freerks Bokma
(39)[01-07-1780 - ]
- Anneke Freerks Bokma
(41)[26-04-1782 - 12-02-1866]
- Anne Freerks Bokma
(43)[00-00-1784 - 15-05-1872]
- Johannes Freerks Bokma
(49)[20-10-1785 - 23-09-1810]