Home Achternamen
Familie relaties
Lijsten
Personen met foto
Links
Romeinen/Romans Judea Te huur: onze vakantie
bungalow in Drenthe
Mijn blog
Stamboom van Impk Douwes English

Stamboom van Impk Douwes

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem
Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.
Het nummer wordt gevolgd door de geboorte-datum en de eventuele datum van overlijden.
Als u klikt op een naam wordt de familie van die persoon getoond.


|=> Rienck Hendricks(11775)[00-00-1545 - 00-00-1595]
|=> Sicke Riencks(11773)[00-00-1571 - 00-00-1645] |
|
|=>
Bauck Eelckes(11776)[00-00-1545 - 00-00-1595]|
|=> Jacob Sickes(11771)[00-00-1598 - ] |
|=> Niet gevonden


| |=> Antje Pytters(11774)[00-00-1578 - 24-08-1656] ||

|=>
Niet gevonden

|=> Douwe Jacobs Tierckma(1694)[00-00-1615 - 16-04-1674] ||
|

|=>
Jeldert Jetses(11785)[00-00-1550 - 00-00-1625]
|
| |=> Sierck Jelderts(11781)[00-00-1575 - 00-00-1647] |

|
|=> Doutien Siercks(11772)[00-00-1600 - ] |
|=>
Trijn Lubberts(11786)[00-00-1550 - ]
|


|


|


|
|=> Wybrandt Gerlofs(11783)[00-00-1550 - ]
Impk Douwes(2)[07-04-1661 - 24-12-1727]
Geboren te Minnertsga
Overleden te Menaldum
|


| Bauck Wybrens(11782)[00-00-1575 - ] |
||=>
Doutyen (11784)[00-00-1550 - ]
|

te ||=>
Hessel Beintema(12644)[00-00-1525 - ]
Langste rij voorouders: |

|=> Hessel Hessels Beintema(12521)[00-00-1556 - 00-00-1609] |

Link(echtpaar) |
|
|=>
NN (12645)[ - ]

| |=> Lammert Hessels Beintema(11769)[00-00-1583 - 00-00-1662] || |
|
|=>
Heyn Freercksz(12646)[00-00-1525 - ]

| |
|=> Tietie Heyns(12522)[00-00-1560 - ] |


| |

|=>
NN (12647)[ - ]

|=> Tiettie Lammerts Beintema(1689)[00-00-1618 - 26-01-1686] |


|

|=>
Jelle Johannes Alma(12648)[ - ]| |=> Jelle Johannesz Alma(12523)[00-00-1568 - ] |
| |
|=> NN (12649)[ - ]|=> Impck Jelles Alma(11770)[00-00-1589 - 00-00-1668] ||
|=>
Jonger Sybrens(12650)[00-00-1540 - 00-00-1620]

|=> Sybrich Jongersdr(12524)[00-00-1570 - ] |
|=>
Trijn Feitedr(12651)[00-00-1540 - 00-00-1608]


Partner(s):
Bocke Aelses
(1)[00-00-1650 - 00-00-1715]
Getrouwd op: 21-10-1677 te/at Minnertsga
Kind(eren):
- Freerk Bockes
(3)[19-02-1680 - ]
- Douwe Bockes
(4)[02-02-1683 - ]
- Tryntje Bockes
(6)[31-01-1686 - ]
- Lammert Bockes
(7)[20-02-1687 - ]
- Freerck Bockes
(8)[25-03-1688 - 26-05-1731]