Home Achternamen
Familie relaties
Lijsten
Personen met foto
Links
Romeinen/Romans Judea Te huur: onze vakantie
bungalow in Drenthe
Mijn blog
Stamboom van Johannes Douwes English

Stamboom van Johannes Douwes

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem
Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.
Het nummer wordt gevolgd door de geboorte-datum en de eventuele datum van overlijden.
Als u klikt op een naam wordt de familie van die persoon getoond.


|=> Aelse Douwes(1686)[00-00-1621 - 00-00-1698]
|=> Bocke Aelses(1)[00-00-1650 - 00-00-1715] |
|
|=>
Pleuny Meints(1687)[00-00-1625 - 00-00-1665]|
|=> Freerck Bockes(8)[25-03-1688 - 26-05-1731] |
|=> Douwe Jacobs Tierckma(1694)[00-00-1615 - 16-04-1674]


| |=> Impk Douwes(2)[07-04-1661 - 24-12-1727] ||

|=>
Tiettie Lammerts Beintema(1689)[00-00-1618 - 26-01-1686]

|=> Douwe Freerks Bokma(15)[25-07-1724 - 00-00-1764] ||
|

|=>
Sytse Feikes(1690)[ - 00-00-1719]
|
| |=> Wytse Sytses(1684)[00-00-1670 - ] |

|
|=> Riemke Wytzes(9)[00-00-1710 - 00-00-1746] |
|=>
NN (1691)[ - ]
|


|


|


|
|=> Pyter (1692)[ - ]
Johannes Douwes(20)[22-07-1753 - 29-08-1808]
Geboren te Zandgaast
|


| Lieuwk Pyters(1685)[00-00-1650 - ] |
||=>
NN (1693)[ - ]
|

koopt huisterpen op voor grondverbetering te ||=>
Niet gevonden
Langste rij voorouders: |

|=> Niet gevonden |

Link(echtpaar) |
|
|=>
Niet gevonden

| |=> Johannes Klazes(1756)[00-00-1700 - 00-00-1765] || |
|
|=>
Niet gevonden

| |
|=> Niet gevonden |


| |

|=>
Niet gevonden

|=> Antje Johannes(16)[00-00-1725 - 00-00-1760] |


|

|=>
Jan Douwes Sjaarda(12527)[00-00-1636 - 27-09-1705]| |=> Douwe Jans Sjaerda(12477)[02-08-1684 - 12-09-1753] |
| |
|=> Jeltje Tjitzes(12528)[00-00-1645 - ]|=> Uilkje Douwes Sjaerda(1757)[00-00-1705 - ] ||
|=>
Durk Ates(12529)[00-00-1655 - 00-00-1697]

|=> Reinou Dirks Palsma(12478)[00-00-1682 - 15-09-1750] |
|=>
Jetske Tjallings(12530)[00-00-1655 - ]


Partner(s):
Tryntje Ates de Boer
(21)[16-05-1745 - 22-06-1821]
Getrouwd op: 26-09-1775
Kind(eren):
- Antje Johannes Douma
(51)[13-12-1775 - 03-12-1851]
- Douwe Johannes
(53)[30-08-1777 - 00-00-1797]
- Klaes Johannes Oppedyk
(54)[24-02-1779 - 16-02-1822]
- Tjietske Johannes
(56)[24-02-1781 - 07-10-1798]
- Auke Johannes Douma
(58)[02-02-1783 - 22-03-1845]
- Trientje Johannes
(60)[13-02-1785 - 25-04-1843]
- Pier Johannes Oppedijk
(62)[28-02-1787 - 18-07-1825]