Home Achternamen
Familie relaties
Lijsten
Personen met foto
Links
Romeinen/Romans Judea Te huur: onze vakantie
bungalow in Drenthe
Mijn blog
Stamboom van Antje Annes Bokma English

Stamboom van Antje Annes Bokma

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem
Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.
Het nummer wordt gevolgd door de geboorte-datum en de eventuele datum van overlijden.
Als u klikt op een naam wordt de familie van die persoon getoond.


|=> Freerck Bockes(8)[25-03-1688 - 26-05-1731]
|=> Douwe Freerks Bokma(15)[25-07-1724 - 00-00-1764] |
|
|=>
Riemke Wytzes(9)[00-00-1710 - 00-00-1746]|
|=> Freerk Douwes Bokma(18)[00-00-1752 - 22-04-1822] |
|=> Johannes Klazes(1756)[00-00-1700 - 00-00-1765]


| |=> Antje Johannes(16)[00-00-1725 - 00-00-1760] ||

|=>
Uilkje Douwes Sjaerda(1757)[00-00-1705 - ]

|=> Anne Freerks Bokma(43)[00-00-1784 - 15-05-1872] ||
|

|=>
Niet gevonden
|
| |=> Niet gevonden |

|
|=> Rixtje Annes(19)[00-00-1748 - 26-09-1826] |
|=>
Niet gevonden
|


|


|


|
|=> Niet gevonden
Antje Annes Bokma(5341)[17-10-1818 - 19-02-1911]
Geboren te Boornzwaag
Overleden te Oranjewoud
|


| Niet gevonden |
||=>
Niet gevonden
|

te ||=>
Niet gevonden
Langste rij voorouders: |

|=> Niet gevonden |

|
|
|=>
Niet gevonden

| |=> Bertele Sjoerds Huitema(45)[ - ] || |
|
|=>
Niet gevonden

| |
|=> Niet gevonden |


| |

|=>
Niet gevonden

|=> Afke Barteles Huitema(44)[00-00-1793 - 27-06-1827] |


|

|=>
Homme Foppes Hoytema(1767)[ - ]| |=> Foppe Hommes Hoitema(47)[ - ] |
| |
|=> Antje Baukes(1768)[ - ]|=> Antje Foppes Hoitema(46)[ - ] ||
|=>
Niet gevonden

|=> Antje Gerbens(48)[ - ] |
|=>
Niet gevonden


Partner(s):
Hepke Jacobs Hepkema
(5342)[17-02-1818 - 18-08-1888]
Getrouwd op: 24-04-1840
Kind(eren):
- Jacob Hepkes Hepkema
(5384)[31-12-1843 - 13-07-1911]
- Watze Hepkes Hepkema
(5386)[07-03-1852 - 01-07-1917]
- Jelte Hepkes Hepkema
(5388)[30-04-1858 - 23-12-1937]
- Afke Hepkes Hepkema
(5390)[ - ]