Home Achternamen
Familie relaties
Lijsten
Personen met foto
Links
Romeinen/Romans Judea Te huur: onze vakantie
bungalow in Drenthe
Mijn blog
Stamboom van Rixtje Annes Bokma English

Stamboom van Rixtje Annes Bokma

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem
Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.
Het nummer wordt gevolgd door de geboorte-datum en de eventuele datum van overlijden.
Als u klikt op een naam wordt de familie van die persoon getoond.


|=> Freerck Bockes(8)[25-03-1688 - 26-05-1731]
|=> Douwe Freerks Bokma(15)[25-07-1724 - 00-00-1764] |
|
|=>
Riemke Wytzes(9)[00-00-1710 - 00-00-1746]|
|=> Freerk Douwes Bokma(18)[00-00-1752 - 22-04-1822] |
|=> Johannes Klazes(1756)[00-00-1700 - 00-00-1765]


| |=> Antje Johannes(16)[00-00-1725 - 00-00-1760] ||

|=>
Uilkje Douwes Sjaerda(1757)[00-00-1705 - ]

|=> Anne Freerks Bokma(43)[00-00-1784 - 15-05-1872] ||
|

|=>
Niet gevonden
|
| |=> Niet gevonden |

|
|=> Rixtje Annes(19)[00-00-1748 - 26-09-1826] |
|=>
Niet gevonden
|


|


|


|
|=> Niet gevonden
Rixtje Annes Bokma(5345)[21-12-1820 - 25-07-1860]
Geboren te Boornzwaag
Overleden te Echten
|


| Niet gevonden |
||=>
Niet gevonden
|

te ||=>
Niet gevonden
Langste rij voorouders: |

|=> Niet gevonden |

|
|
|=>
Niet gevonden

| |=> Bertele Sjoerds Huitema(45)[ - ] || |
|
|=>
Niet gevonden

| |
|=> Niet gevonden |


| |

|=>
Niet gevonden

|=> Afke Barteles Huitema(44)[00-00-1793 - 27-06-1827] |


|

|=>
Homme Foppes Hoytema(1767)[ - ]| |=> Foppe Hommes Hoitema(47)[ - ] |
| |
|=> Antje Baukes(1768)[ - ]|=> Antje Foppes Hoitema(46)[ - ] ||
|=>
Niet gevonden

|=> Antje Gerbens(48)[ - ] |
|=>
Niet gevonden


Partner(s):
Meine Alberts Klijnsma
(5346)[29-10-1820 - 31-12-1900]
Getrouwd op: 02-10-1842 te/at Lemmer
Kind(eren):
- Albert Meines Klynsma
(5402)[29-07-1843 - 25-03-1899]
- Afke Meines Klynsma
(5404)[11-12-1845 - 07-01-1925]
- Henderika Meines Klynsma
(5406)[09-11-1846 - 17-09-1939]
- Anne Meines Klynsma
(5408)[27-07-1855 - ]