Home Achternamen
Familie relaties
Lijsten
Personen met foto
Links
Romeinen/Romans Judea Te huur: onze vakantie
bungalow in Drenthe
Mijn blog
Stamboom van Auke Johannes Douma English

Stamboom van Auke Johannes Douma

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem
Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.
Het nummer wordt gevolgd door de geboorte-datum en de eventuele datum van overlijden.
Als u klikt op een naam wordt de familie van die persoon getoond.


|=> Bocke Aelses(1)[00-00-1650 - 00-00-1715]
|=> Freerck Bockes(8)[25-03-1688 - 26-05-1731] |
|
|=>
Impk Douwes(2)[07-04-1661 - 24-12-1727]|
|=> Douwe Freerks Bokma(15)[25-07-1724 - 00-00-1764] |
|=> Wytse Sytses(1684)[00-00-1670 - ]


| |=> Riemke Wytzes(9)[00-00-1710 - 00-00-1746] ||

|=>
Lieuwk Pyters(1685)[00-00-1650 - ]

|=> Johannes Douwes(20)[22-07-1753 - 29-08-1808] ||
|

|=>
Niet gevonden
|
| |=> Johannes Klazes(1756)[00-00-1700 - 00-00-1765] |

|
|=> Antje Johannes(16)[00-00-1725 - 00-00-1760] |
|=>
Niet gevonden
|


|


|


|
|=> Douwe Jans Sjaerda(12477)[02-08-1684 - 12-09-1753]
Auke Johannes Douma(58)[02-02-1783 - 22-03-1845]
Geboren te Indijk
Overleden te Smallebrugge
|


| Uilkje Douwes Sjaerda(1757)[00-00-1705 - ] |
||=>
Reinou Dirks Palsma(12478)[00-00-1682 - 15-09-1750]
|

te ||=>
Obbe de Boer(12503)[00-00-1640 - ]
Langste rij voorouders: |

|=> Auke Obbes Sjaerda(1758)[00-00-1670 - ] |

|
|
|=>
NN (12504)[ - ]

| |=> Ate Aukes De Boer(1652)[20-02-1707 - ] || |
|
|=>
Pier van Ophuyzen(1760)[00-00-1640 - 00-00-1699]

| |
|=> Trijntje Piers van Ophuyzen(1759)[00-00-1675 - 00-00-1741] |


| |

|=>
NN (1761)[ - ]

|=> Tryntje Ates de Boer(21)[16-05-1745 - 22-06-1821] |


|

|=>
Louwerens Clases(1771)[31-12-1657 - ]| |=> Claes Louwrens(1769)[11-03-1688 - 14-05-1740] |
| |
|=> Tyets Pybes(1772)[00-00-1660 - ]|=> Tjitske Klazes(1653)[01-12-1715 - ] ||
|=>
Niet gevonden

|=> Ytje Piers(1770)[00-00-1690 - ] |
|=>
Niet gevonden


Partner(s):
Fokeltje Sipkes
(59)[14-01-1782 - 19-08-1858]
Getrouwd op: 29-05-1803 te/at Woudsend
Kind(eren):
- Trijntje Aukes Douma
(7896)[22-11-1804 - 25-09-1867]
- Sipke Aukes Douma
(7898)[23-10-1806 - 31-10-1877]
- Akke Aukes Douma
(7901)[08-12-1810 - 10-11-1837]
- Johanneske Aukes Douma
(7903)[15-01-1821 - ]
- Douwe Aukes Douma
(7905)[30-03-1818 - 02-11-1903]
- Johannes Aukes Douma
(7907)[23-09-1808 - ]
- Nienke Aukes Douma
(7908)[18-11-1813 - ]
- Johannes Aukes Douma
(7909)[-privé- - ]
- Klaas Aukes Douma
(7910)[16-12-1824 - ]