Home Achternamen
Familie relaties
Lijsten
Personen met foto
Links
Romeinen/Romans Judea Te huur: onze vakantie
bungalow in Drenthe
Mijn blog
Stamboom van Freerck Bockes English

Stamboom van Freerck Bockes

De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem
Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen.
Het nummer wordt gevolgd door de geboorte-datum en de eventuele datum van overlijden.
Als u klikt op een naam wordt de familie van die persoon getoond.


|=> Aelse Douwes(2225)[00-00-1550 - 00-00-1615]
|=> Douwe Aelses(2223)[00-00-1580 - 00-00-1631] |
|
|=>
Saeck Beernts(2226)[00-00-1550 - ]|
|=> Aelse Douwes(1686)[00-00-1621 - 00-00-1698] |
|=> Sierck Broers(12519)[00-00-1570 - ]


| |=> Fokel Siercks(2224)[00-00-1595 - ] ||

|=>
Pyttje Pietersdr(12520)[00-00-1570 - ]

|=> Bocke Aelses(1)[00-00-1650 - 00-00-1715] ||
|

|=>
Niet gevonden
|
| |=> Niet gevonden |

|
|=> Pleuny Meints(1687)[00-00-1625 - 00-00-1665] |
|=>
Niet gevonden
|


|


|


|
|=> Niet gevonden
Freerck Bockes(8)[25-03-1688 - 26-05-1731]
Geboren te Minnertsga
Overleden te Smallebrugge
|


| Niet gevonden |
||=>
Niet gevonden
|

boer te Smallebrugge ||=>
Sicke Riencks(11773)[00-00-1571 - 00-00-1645]
Langste rij voorouders: |

|=> Jacob Sickes(11771)[00-00-1598 - ] |

Link(echtpaar) |
|
|=>
Antje Pytters(11774)[00-00-1578 - 24-08-1656]

| |=> Douwe Jacobs Tierckma(1694)[00-00-1615 - 16-04-1674] || |
|
|=>
Sierck Jelderts(11781)[00-00-1575 - 00-00-1647]

| |
|=> Doutien Siercks(11772)[00-00-1600 - ] |


| |

|=>
Bauck Wybrens(11782)[00-00-1575 - ]

|=> Impk Douwes(2)[07-04-1661 - 24-12-1727] |


|

|=>
Hessel Hessels Beintema(12521)[00-00-1556 - 00-00-1609]| |=> Lammert Hessels Beintema(11769)[00-00-1583 - 00-00-1662] |
| |
|=> Tietie Heyns(12522)[00-00-1560 - ]|=> Tiettie Lammerts Beintema(1689)[00-00-1618 - 26-01-1686] ||
|=>
Jelle Johannesz Alma(12523)[00-00-1568 - ]

|=> Impck Jelles Alma(11770)[00-00-1589 - 00-00-1668] |
|=>
Sybrich Jongersdr(12524)[00-00-1570 - ]


Partner(s):
Riemke Wytzes
(9)[00-00-1710 - 00-00-1746]
Getrouwd op: 07-06-1722 te/at Woudsend
Kind(eren):
- Bocke Freerks
(11)[30-05-1723 - ]
- Wytse Freerks
(12)[18-08-1726 - ]
- Ympck Freerks
(13)[04-04-1728 - ]
- Luytske Freerks
(14)[03-02-1730 - ]
- Douwe Freerks Bokma
(15)[25-07-1724 - 00-00-1764]